Շինարարություն, շինարարական աշխատանքները Երևանում և Հայաստանում

Կապիտալ շինարարության արդյունքում ստեղծվում են բոլորովին նոր շինություններ: Կապիտալ շինարարություն է կոչվում նաև արդեն գոյություն ունեցող շենքերի ու շինարարական օբյեկտների վերակառուցումը:

Կապիտալ շինարարությունը, որպես կանոն, բաղկացած է հետևյալ փուլերից`

• Երկաթբետոնե հիմնակմախքի կառուցում
• Կողապատվածքի մոնտաժ
• Ամրանային աշխատանքներ
• Բետոնալցում 
• Երեսպատման և տանիքածածկման աշխատանքներ

«Շինմեքմեխ» ընկերությունն իրականացնում է կապիտալ շինարարության համալիր ծառայություն Երևանում և Հայաստանում: