Առաջարկում ենք մետաղական կաղապարների հետևյալ տեսականին`
• Մետաղական կաղապարներ՝ նախատեսված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների արտադրության համար 
• Մետաղական կաղապարներ ոչ տիպային, ըստ պատվերի 
  • Ոչ տիպային մետաղական կաղապարների մշակման ու պատրաստման պատվերներն իրականացվում են ըստ պատվիրատուի ներկայացրած գծագրերի: