Մետաղական կաղապարների մշակում, պատրաստում

Մետաղը ամենահին ու տարածված արհեստական շինանյութերից է:

Մ.թ.ա 5-րդ դարում արդեն կային երկաթյա պարզագույն կառույցներ, սակայն շինարարական կոնստրուկցիաներում մետաղի կիրառությունը տարածվեց համեմատաբար վերջերս` 18-րդ դարից սկսած:

Մշակվեցին ամենատարբեր մետաղական կաղապարներ` հեծաններ, մարդակներ, ֆերմաներ, սյուներ, որոնք լայնորեն օգտագործվում են միահարկ ու բազմահարկ տարատեսակ շինությունների կառուցման ժամանակ:

Ընկերությունն առաջարկում է մետաղական կաղապարների լայն տեսականի:

Իրականացվում են նաև մետաղական կաղապարների մշակման ու պատրաստման աշխատանքներ` ըստ պատվիրատուի ներկայացրած գծագրերի: