Մետաղական կոնստրուկցիաներ

Մետաղական կոնստրուկցիաներն օգտագործվում են մարդու կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում` շինարարության մեջ, հաստոցների ու մեխանիզմների, տարբեր սարքավորումների պատրաստման ժամանակ: Մինչև 20-րդ դարը շինարարության մեջ հիմնականում կիրառվում էին թուջե մետաղական կոնստրուկցիաներ, իսկ ժամանակակից մետաղական կոնստրուկցիաները հիմնականում պատրաստված են պողպատից և թեթև ձուլվածքներից (օրինակ` ալյումինից):

Մետաղական կոնստրուկցիաներն ըստ կիրառության ոլորտի կարելի է բաժանել երկու հիմնական խմբի` հաստոցաշինական մետաղակոնստրուկցիաներ և շինությունների ու կառույցների համար նախատեսված մետաղակոնստրուկցիաներ:

«Շինմեքմեխ» ընկերությունն առաջարկում է բազմազան մետաղական կոնստրուկցիաներ` նախատեսված ինչպես շինարարության, այնպես էլ հաստոցաշինության համար:

Ընդունվում են նաև կոնստրուկցիաների պատրաստման պատվերներ` ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրված գծագրերի:

 Սյուներ
 Ֆերմաներ
 Փայտամածներ
 Հարթակներ
 Մարդակներ
 Ցանկապատներ և ճաղավանդակներ
 Դռներ
 Դարպասներ
 Ունիվերսալ փայտամածներ