Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում, մոնտաժ


Մեր ժամանակներում մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժը ցանկացած շինարարության կարևոր բաղադրիչներից է: 

Շինարարական տեխնոլոգիաների զարգացումն ու շինարարության մեջ տարբեր մետաղներ օգտագործելը ընդունված պրակտիկա է, և դա պայմանավորված է մետաղի հատկություններով` ամրություն, դիմացկունություն:

Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժի միջոցով ստեղծվում է շինության հիմնակմախքը: Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժման արդյունավետությունը կախված է միացությունների տեսակից: Այժմ մետաղական կոնստրուկցիաների 95%-ը մոնտաժվում է էլեկտրական եռակցման միջոցով:

Հեղույսային միացումների համար լուծման լավագույն տարբերակ է որակավորված պողպատից պատրաստված ամուր հեղույսների կիրառումը:

«Շինմեքմեխ» ընկերությունն առաջարկում է մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժման ծառայություն` ապահովելով հուսալիություն և որակ: