Թուջը երկաթի ու ածխածնի համաձուլվածք է, լայն կիրառություն ունի տնտեսության մեջ և արտադրության տարբեր ոլորտներում, հատկապես մեքենաշինության մեջ: Թուջն աչքի է ընկնում ձուլման լավ հատկություններով, այն նաև հումք է հանդիսանում պողպատի համար: Թուջե արտադրանքը մատչելի է, ամուր, հուսալի և դիմացկուն:
Գոյություն ունեն թուջի տարբեր տեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր նշանակությունն ու կիրառման ոլորտները: Առավել տարածված են լեգիրացված, հատուկ կամ երկաթամիաձուլված, դյուրակուռ և բարձր դիմացկունություն ունեցող տեսակները:
«Շինմեքմեխ» ընկերությունն առաջարկում է թուջե արտադրանքի հետևյալ տեսականին`
 Թուջե մտոցներ
 Թուջե անձրևընդունիչներ
 Թուջե մտոցներ՝ նախատեսված հիդրատների, փականների համար
 Պողպատե ձուլվածքներ՝ ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրած գծագրերի