Ձուլում (պողպատի, թուջի և գունավոր մետաղների)

Ձուլումը մետաղամշակման եղանակ է, որը կիրառվում է տարբեր դետալների պատրաստման համար: Ձուլման ժամանակ մետաղը բարձր ջերմաստիճանում հալեցվում է և լցվում համապատասխան կաղապարների մեջ: Կաղապարի ձևն ընդունած մետաղը կոչվում է ձուլվածք:

Ձուլվածքների հումք կարող են լինել սև ու գունավոր մետաղները: Արտադրության մեջ ամենատարածվածը թուջն է, որը ձուլվում է համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանում և ամենամատչելին է:

Ձուլման գործընթացն իրականացվում է մի քանի փուլով` 

  1. Կաղապարման և առանցքային խառնուրդների պատրաստում
  2. Կաղապարների և առանցքների պատրաստում
  3. Մետաղի հալեցում
  4. Հալված մետաղի թափում կաղապարների մեջ
  5. Կաղապարից դուրս թափված մետաղի հեռացում
  6. Անհրաժեշտության դեպքում` դուրս թափված մետաղի ջերմամշակում

Կաղապարային խառնուրդների համար օգտագործում են հողը, կվարցային ավազը, կաղապարման կավը և հավելումներ` քարածխի փոշի, սուլֆիտային մոխրաջուր և այլն: Կաղապարման խառնուրդի բաղադրության ընտրությունը կախված է ձուլվածքի պատերի հաստությունից ու ձուլվող մետաղի քիմիական կազմից: