Բնական քարի մշակում

Բնական քարերի վերամշակման շնորհիվ լեռնային ապարներից ստացվում են քարե սալիկներ, բլոկներ, որոնք օգտագործվում են շինարարության մեջ տարբեր նպատակներով: Ընկերությունն զբաղվում է հայկական ավանդական տրավերտինի մշակմամբ: Անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում է նաև այլ քարերի մշակում` ըստ պատվերի:

«Շինմեքմեխ» ընկերությունը բնական քարերը մշակում է մեխանիկական եղանակով, որը մինչ այսօր էլ քարամշակման ամենատարածված եղանակն է:

Կոտրումից ու կտրումից հետո իրականացվում է քարերի հղկում, փայլեցում, քարին հաղորդվում է համապատասխան ձև: