«Շինմեքմեխ» ընկերությունը հիմնականում թողարկում է արտադրական, տեխնոլոգիական սարքավորումներ: Ընկերությունն զբաղվում է նաև շինարարական մեքենաների և տարբեր բարդության մետաղական կոնստրուկցիաների մշակմամբ ու պատրաստմամբ:

Այժմ կազմակերպությունը թողարկում է երեսպատման սալիկներ, որոնց որակը համապատասխանում է համաշխարհային ստանդարտների պահանջներին:  
Արտադրանք բնական քարից (տրավերտին, տուֆ, բազալտ)
Մետաղական կոնստրուկցիաներ
Մետաղական կաղապարներ
Հաստոցներ
Թուջե արտադրանք
• Պիրոլիզային կաթսաներ
• Վագոն-տնակներ