Մետաղական ֆերմաներ

Մետաղական ֆերմաներն օգտագործվում են արդյունաբերական, առևտրային ու պահեստային շինությունների տանիքածածկման աշխատանքների ժամանակ: Այդպիսի շինությունները սովորաբար ունենում են լայն սյունամեջ, իսկ ֆերմային ու հեծաններին բաժին է ընկնում ծանրաբեռնվածության մեծ բաժին: Ֆերմաներն ու սյուները պետք է կարողանան դիմակայել ձյան ու քամիների ճնշմանը, լինեն սեյսմակայուն:

«Շինմեքմեխ» ընկերության առաջարկած մետաղական ֆերմաները բավարարում են նշված բոլոր պայմանները և ունեն երաշխավորված որակ: