Փայտամածներ

Փայտամածները շինմոնտաժային աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող օժանդակ կառույցներ են, ըստ անհրաժեշտության կարող են տեղադրվել շինության ներսում կամ դրսում: Սովորաբար փայտամածները հավաքվում են մետաղյա կամ փայտյա բաղադրիչ մասերով:

«Շինմեքմեխ» ընկերության առաջարկած ժամանակակից շինարարական փայտամածները ստանդարտ մետաղական բաղադրիչներով հավաքված կառույցներ են, որոնք կարելի է օգտագործել ամենուր` անկախ կառույցների ուրվագծերից ու տեղանքի ռելիեֆից: