Սյուներ

Ցանկացած կառույց ու շինություն հիմնվում է սյուների վրա:
Առանց սյան հնարավոր չէ կառուցել որևէ շինություն: Շինարարության մեջ կիրառվող սյուները լինում են փայտե, քարե և մետաղե:
«Շինմեքմեխ» ընկերությունն արտադրում և սպառողներին է ներկայացնում ամուր ու հուսալի մետաղյա սյուներ: