«Շինմեքմեխ» ընկերությունն առաջարկում է շինարարության ժամանակակից չափանիշներին ու պահանջներին համապատասխանող մետաղյա ունիվերսալ փայտամածներ, որոնք կարելի է օգտագործել ցանկացած շինարարական աշխատանքի ժամանակ: